Laguntzak eta diru-laguntzak

Gizarte bazterketa edo arrisku egoeran dauden pertsonei zuzendutako gizarte eta laguntza proiektuetarako 2021eko diru laguntzak eskatzeko epea irekitzen da. 2020ko abenduaren 31n amaitzen da. Epea amaitu ondoren jasotako eskaerak baliogabetuko dira.

Antonio Menchaca Fundazioak garaiz aztertuko ditu jasotako eskaerak eta eskaera egiten dien entitate bakoitzari emango zaizkion ala ez jakinaraziko die.

Diru laguntzak emateko prozesuan parte hartzeko beharrezkoa den dokumentazioa honako dokumentu hauetan dago eskuragarri:

  1. OINARRIZKO OINARRIAK
  2. ESKABIDE FORMA 2021
  3. ERANSKINAK
OHARRA: Laguntza jasotzen duten proiektuek 2022ko urtarrila baino lehen aurkeztu beharko dute proiektua justifikatzen duen txostena

Elkartasunari Sariak

Fundazioaren helburuen artean, elkartasun-gogoak publikoki premiatzea da, pertsona fisiko nahiz juridiko izanda edo kolektibo edo entitate pribatua izanda. Horretarako ikusiko da denboran zehar elkartasun eremuan egindako lanak, edozein alderditan.

Sariak ez dute balio ekonomikorik, zizelkadura errepresentagarri bat eta ezagutza publikoa izango dira benetako sariak.

Epaimahaiak erabakitzen duen beste sari eman ditzake, aurkezten diren hautagaiak aztertu ondoren.

Epaimahaiaren epaia apelaezina izango da.

Premios a la Solidaridad

Edozein pertsona fisiko edo juridiko, proposa ditzake kandidatuak, baina ezingo dute haien alde bozkatu. Ezingo da botoa eman, bozkatuen informazioa eman gabe.
Hautagai zerrenda, Antonio Menchaca Fundazioa, Berastegui Kalea 4 zk., 5 solairuko eskuinaldean, 48001 posta kodea, Bilbao, helbidera igorriko dira.