Dirulaguntzak

Deiak itxita daude.

Epea igaro ondoren jasotako eskaera guztiak baliogabetu egingo dira.

Antonio Menchaca Fundazioak jasotako eskabideak aztertuko ditu, eta erakunde eskatzaileei jakinaraziko die eskatutako laguntza eman edo ez. Bai, laguntza edo diru-laguntza 2020ko martxoaren barruan emango dira.

Laguntza ekonomikoak emateko prozesuan parte hartzeko beharrezkoa den dokumentazioa dokumentu hauetan dago eskuragarri:

A) LAGUNTZEN ARAUTEGIAREN OINARRIAK

B) BIDERATZEKO PROIEKTUA BIDERATZEKO DOKUMENTAZIOA

2020 LAGUNTZAREN APLIKAZIOA
ERABAKI DOCUMENTOS

C) EGUZKIAREN AMAIERAKO AURKEZTUKO DITUEN DOKUMENTAZIOA: Hurrengo deialdietara aurkeztu beharko da derrigorrezkoa.

Behin betiko agiria

Elkartasunari Sariak

Fundazioaren helburuen artean, elkartasun-gogoak publikoki premiatzea da, pertsona fisiko nahiz juridiko izanda edo kolektibo edo entitate pribatua izanda. Horretarako ikusiko da denboran zehar elkartasun eremuan egindako lanak, edozein alderditan.

Sariak ez dute balio ekonomikorik, zizelkadura errepresentagarri bat eta ezagutza publikoa izango dira benetako sariak.

Epaimahaiak erabakitzen duen beste sari eman ditzake, aurkezten diren hautagaiak aztertu ondoren.

Epaimahaiaren epaia apelaezina izango da.

Premios a la Solidaridad

Edozein pertsona fisiko edo juridiko, proposa ditzake kandidatuak, baina ezingo dute haien alde bozkatu. Ezingo da botoa eman, bozkatuen informazioa eman gabe.
Hautagai zerrenda, Antonio Menchaca Fundazioa, Berastegui Kalea 4 zk., 5 solairuko eskuinaldean, 48001 posta kodea, Bilbao, helbidera igorriko dira.